Големи компании ще си разпределят 100 млн. лв. за енергийна ефективност

Крайният срок за подаване на проектите е 19 май

Снимка: economic.bg

Стартира процедурата за енергийна ефективност, която ще разпредели 97.8 млн. лв. сред големи компании. За целта те трябва да минат през енергиен одит и да изготвят предложенията си на базата на препоръките от обследването. Крайният срок за подаване на проектите е 19 май.

Новото в процедурата е, че по подобие на програмата за малки и средни предприятия голяма тежест ще имат вече енергийните показатели в оценката. През изминалия програмен период имаше процедура за енергийна ефективност в големи предприятия по ОП „Конкурентоспособност” и там беше въведен един критерий, който беше свързан с енергийната ефективност. В настоящата процедура те вече са четири като допустимост.

Втората новост е, че допустими по процедурата са само предприятия от добивната промишленост, преработка, производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива, ВиК, управление на отпадъци и възстановяване, строителство. В настоящия прием няма да може да се кандидатства с повече от един код на икономическа дейност.

Процедурата за малки и средни предприятия беше двустепенна. Първо се подаваха енергийни одити в Агенция за устойчиво енергийно развитие, при забележки биваха връщани за корекция и след това вече се подаваха към управляващия орган. Сега проектите ще се подават директно, а в етапа на оценка агенцията ще ги проверява.

В процедурата по ОП „Конкурентоспособност" могат да кандидатстват предприятия, които имат три приключени финансови години - 2013, 2014, 2015 г. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки проект е 500 хил. лв., а максималната – 2.5 млн. лв. Помощта покрива най-много до 50% от инвестицията в зависимост от избрания режим на помощ и района, където ще се изпълнява проектът.

В проектите може да бъдат заложени предложения по два елемента. Единият е инвестиции свързани с мерките от енергийния одит – закупуване на оборудване, машини и дълготрайни материални активи, както и софтуер. По втория елемент са заложени консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт, строително-монтажни работи, закупуване на материали и др. При кандидатстване може да бъдат заложени и двата елемента, като първият е задължителен.

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ОП „Конкурентоспособност” и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, които попадат в Сектор С - код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”.

Кандидати не могат да бъдат и тези, които попадат в секторите на търговия или услуги. По настоящата процедура за подбор на проекти кандидатите участват индивидуално, а не съвместно с партньорски или други организации. 
Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от Economic.bg.


Етикети: енергийна ефективност | еврофондове | социални услуги | бързоходни ботуши

ПОСЛЕДНИ НАЙ-ЧЕТЕНИ КОМЕНТИРАНИ
Виж всички новини