ЦИЕ (37)

Борбата на Източна Европа с „изтичането на мозъци” към Запада е неадекватна

Борбата на Източна Европа с „изтичането на мозъци” към Запада е неадекватна

Страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) предлагат радикални данъчни облекчения за младите хора, а целта е да се спре потокът от квалифицирани служител към западноевропейските държави.

Азиатските инвестиции в ЦИЕ – ще продължава ли да изгрява източното слънце

Азиатските инвестиции в ЦИЕ – ще продължава ли да изгрява източното слънце

Капитали от Източна Азия се вливат в ЦИЕ през 2016- 2017 г. основно през мащабни сделки с имотни портфолиа в индустриалния сегмент. Той задържа интереса и през 2018 г., въпреки че започва да се наблюдават

Регулациите ще доведат до фалит транспортни компании от ЦИЕ

Регулациите ще доведат до фалит транспортни компании от ЦИЕ

През месеца Съветът на ЕС по транспорта, телекомуникациите и енергетиката постигна съгласие по обща позиция относно реформата в сектора на автомобилния транспорт. Тя обхваща въпроси, включващи условията

H&M и Zara са ключови играчи на модния пазар в страните от ЦИЕ (графика)

H&M и Zara са ключови играчи на модния пазар в страните от ЦИЕ (графика)

Ръстът на БВП, ниските нива на безработица и покачването на работните възнаграждения благоприятстват развитието на търговията със стоки от категория „Мода“ в ЦИЕ. С приближаването на разполагаемия доход до нива

Минималното заплащане в страните от ЦИЕ

Минималното заплащане в страните от ЦИЕ

В навечерието на дебатите около Бюджет 2019, отново става актуален въпросът за размера и начина на определяне на минималната работна заплата (МРЗ). След дългогодишни критики от страна на Европейската комисия и няколко

ББР и Китайската банка за развитие подписаха споразумение за €1.5 млрд.

ББР и Китайската банка за развитие подписаха споразумение за €1.5 млрд.

Рамково споразумение за 1.5 млрд. евро за Българската банка за развитие беше подписано днес от Стоян Мавродиев - Председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие

Сделки за над 2,2 млрд. долара в България през 2017 г.

Сделки за над 2,2 млрд. долара в България през 2017 г.

40 на брой са реализираните и оповестени сделки в България през 2017 г., или с 5 повече спрямо 2016 г. И макар нарастването на броя на сделките да не е значително, в стойностно отношение пазарът на сделки в България нараства малко повече от три пъти