банков надзор (37)

Надзорният механизъм е срещу създаването на европейски банков колос

Надзорният механизъм е срещу създаването на европейски банков колос

Директорът на Единния надзорен механизъм към Европейската централна банка (SSM) Андреа Енрия разкритикува идеята за създаване на нов банков колос след сливането на германските Deutsche Bank и Commerzbank

За поредна година България е с прекометни икономически дисбаланси

За поредна година България е с прекометни икономически дисбаланси

EК отново отчете прекомерни дисбаланси в икономиката на България. Страната ни остава сред 12-те държави от ЕС, които подлежат на специален мониторинг, като се подчертават слабости в контрола на банките