енергия (142)

Как да пестим електроенергия по празниците

Как да пестим електроенергия по празниците

Енергийната ефективност е тема, която все повече излиза на преден план в обществените дискусии. С течение на времето темата стана все по-разпознаваема и се формираха различни гледни точки по въпроса

България и Китай подписаха сътрудничество за ядрената енергетика

България и Китай подписаха сътрудничество за ядрената енергетика

България и Китай ще си сътрудничат за мирно използване на ядрената енергия. Това е заложено в подписан от българското Министерство на енергетиката и от Китайската национална енергийна администрация меморандум за разбирателство.