12% спад на оборота на пристанищата

Единствено Пристанище Варна ЕАД увеличава печалбата си

Автор: Атанас Христов

С близо 12% са намалели общите приходи на петте пристанища под шапката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това показват изчисленията на Информационна Агенция Икономика на база отчетите на портовете във Варна, Бургас, Русе, Лом и Видин. За януари-юни 2012 г. дружествата имат общ оборот от 43,2 млн. лв., спрямо 48,9 млн. лв. за съпоставимия период на миналата година.

Сериозен ръст имат приходите на "Пристанище Варна" ЕАД, които се повишават с над 16% до 25,7 млн. лв. Увеличение от 30% има оборотът на "Пристанище Видин" ЕООД до 462 хил. лв. Ниската база от миналата година - 355 хил. лв. също допринася за по-голямото в процентно изражение повишение. Сериозно е свиването на приходите на "Пристанище Бургас" ЕАД - почти 42%. Оборотът на порта намалява от 21 млн. лв. през полугодието на миналата година до 12,2 млн. лв. в края на юни тази година.

Портът във Варна единствен успява да постигне ръст на печалбата през първите шест месеца на 2012 г. Положителният резултат на компанията нараства 3,5 пъти и достига 1,64 млн. лв. Единствено "Пристанищен комплекс-Русе" ЕАД е на загуба в края на юни 2012 г. Отрицателният резултат е 79 хил. лв., спрямо печалба от 590 хил. лв. година по-рано.

 

Финансови резултати за януари-юни, в хил. лв.      
       
Пристанище Варна ЕАД 2011 2012 Промяна
Общи приходи 22 093 25 684 16,25%
Печалба 469 1 639 249,47%
       
Пристанище Бургас ЕАД 2011 2012 Промяна
Общи приходи 21 030 12 221 -41,89%
Печалба 6 062 1 742 -71,26%
       
Пристанищен комплекс-Русе ЕАД 2011 2012 Промяна
Общи приходи 3 934 3 467 -11,87%
Печалба 590 -79 -113,39%
       
Пристанищен комплекс-Лом ЕАД 2011 2012 Промяна
Общи приходи 1 526 1 403 -8,06%
Печалба 99 15 -84,85%
       
Пристанище Видин ЕООД 2011 2012 Промяна
Общи приходи 355 462 30,14%
Печалба 36 11 -69,44%
       
Източник: Отчети на компаниите      
Коментари: 0