Рекордно ниска доходност по българските ДЦК

На днешния аукцион бяха пласирани държавни ценни книжа на стойност 40 млн. лв. и доходност от 1.13%

60 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 3-годишни ДЦК с падеж през 2016 г. На проведения днес аукцион бяха продадени ценни книжа на стойност 40 млн. лв. с 1.13% среднопретеглена доходност. Заявените поръчки са били на стойност 149 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 3.73.

Разпределението по видове инвеститори е както следва: банки - 48.9%, управляващи дружества и договорни фондове - 15.1%, пенсионни фондове - 4.2% и други институционални инвеститори.

За последно облигация с със същите параметри беше пусната в обращение през 2007 г. Тогава беше постигната доходност от 4.14%.

От финансовото министерство се похвалиха, че постигнатата днес среднопретеглена доходност е под тази на облигациите със сходни характеристики на редица държави - Словения (4.27%), Унгария (4.25%), Румъния (3.11%), Испания (2.80%), Ирландия (2.23%), Турция (2.16%) и Литва (1.65%).

Също така от ведомството казаха, че разликата спрямо германските федерални облигации е достигнала рекордно ниските 78 процентни пункта. Тези е под текущата стойност на показателя CDS, отчитащ премията по застраховката срещу неплатежоспособност на емитента, което показва, че в постигната на аукциона доходност не е включена премия за валутен риск.


Подкрепи Economic.bg