27 нови милионери за последното тримесечие

Фирмените влогове нарастват с 2.2% до 14.3 млрд. лв.

В периода юли-септември тази година 27 българи са направили нови депозити от над 1 млн. лв. Това показват данните на Българска народна банка (БНБ) за депозитите и кредитите по количествени категории и икономически дейност. Към 30 септември 2012 г. общо 625 българи имат депозити над 1 млн. лв. на обща стойност 1.51 млрд. лв. За сравнение - в края на юни 598 физически лица са били с влогове над милион, а към 30 септември 2011 г. 519 домакински депозита са били на стойност над 1 млн. лв.

Физическите лица имат общо 12 201 803 влога, което е намаление с 60 264 броя на тримесечна, но е увеличение с 22 199 депозита на годишна база, сочат още данните на централната банка. Съвсем резонно най-много на брой са влоговете до 1000 лв. Те са 9 184 270, като намаляват със 140 312 спрямо края на септември миналата година. Като абсолютна стойност обаче изменението на годишна база е минимално - с 1.5% до 1.047 млрд. лв.

Сериозен брой от депозитите са между 10 и 20 хил. лв. - 5 331 836. Влоговете между 50 и 100 хил. лв. в края на септември 2012 г. достигат  4 587 840, като се увеличават с 613 921 броя на годишна база.

Фирмите имат общо 485 363 депозита на обща стойност 14.3 млрд. лв. Увеличението на годишна база като абсолютна стойност е 2.2% или 307.15 млн. лв., а броят на влоговете нараства с 19 557 спрямо септември миналата година.

Коментари: 0