Държавата ще гарантира по-малко пари за студентски кредити

Тази година се дават 40 млн. лв., а през миналата година таванът на гаранцията беше 50 млн. лв.

Държавата ще гарантира по-малко пари за студентски кредити

Снимка: Красимир Свраков

396 ~ 1 мин. четене
Симона Димитрова Автор: Симона Димитрова

Държавната гаранция за нови кредити за студентите и докторантите ще бъде в размер на до 40 млн. лева през 2021 г., реши правителството днес. Средствата по помощта са 10 млн. лв, по-малко, след като през миналата година таванът на гаранцията беше 50 млн. лева. 

Чрез Закона за кредитиране на студенти и докторанти държавата оказва подкрепа като гарантира главниците и лихвите по задълженията на тези, които нямат възможност да покрият разходите си за обучение и издръжката във висшите училища. Договорените кредити са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване.

В периода от 2010 до 2020 г.  договори за кредитиране на студенти и докторанти са сключени с осем частни банки - Алианц Банк България, Банка ДСК, БАКБ, Инвестбанк, ОББ, ПИБ, Райфайзенбанк, Юробанк България (Пощенска банка).

По данни на Министерството на образованието през миналата година са изтеглени и гарантирани кредити за почти 12.1 млн. лева. Общо от 1 септември 2010 г. до края на миналата година са предоставени заеми за почти 149.1 млн. лева.

За периода от 2010 г. до 31 декември 2020 г. държавата е погасила задълженията на 39 починали кредитополучатели, на 183 кредитополучатели, сключили 231 броя кредити за издръжка и за заплащане на таксите за обучение, които са родили второ или следващо дете, и на 12 кредитополучатели поради настъпване на трайна неработоспособност. Общият размер на опростените от държавата задължения на кредитополучателите, включващ лихвите и главниците, е почти 1.5 млн. лева, отчитат от образователното министерство.

Броят на предсрочно изискуемите кредити от 2010 г. до 31 декември 2020 г. пък е 1185 в общ размер на 5.167 млн. лева, показват още данните.

Общият размер на платените от държавата кредити – опростен дълг и активирана гаранция за периода от 2010 г. до 31 декември 2020 г. е 6.65 млн. лева.

Коментари: 0