5-те най-важни неща за данъците през 2013 г.

На 30 април изтича крайният срок за подаване на годишни данъчни декларации

128 ~ 2 мин. четене

Анализ на "Моите пари" посочи кои са 5-те най-важни неща, които трябва да се знаят през този данъчен сезон. Със започването на новата година, текат сроковете за подаване на годишни данъчни декларации за физически лица за 2012 година. Тези, които още не са го сторили трябва да знаят, че крайният срок е 30 април 2013 г.

Ето и петте неща, които трябва да знаете за данъците тази година:

1) Първо ще се погасяват стари данъчни и публични задължения

От 1.01.2013 – всички данъци и осигуровки ще се плащат с единна сметка и най-първо ще се погасяват по-старите задължения. Последното данъчно задължение ще се погаси само ако внесените средства са достатъчни да покрият всички ваши публични задължения.

Новият режим ще важи само за централни данъци – ДДС, данък печалба, личен подоходен данък, социалноосигурителни и здравноосигурителни вноски, т.е. няма да важи за данък МПС, данък придобиване на имущество, данъци сгради и смет, и т.н., които се събират от общината по местоживеене.

2) 5 години давност на задълженията по данъци и осигуровки.

Ако имате данъчни и осигурителни задължения с давност над 5 години, то те следва да бъдат погасени по давност, т.е. да бъдат отписани. Така от 1.1.2013 по давност отпадат задължения, които е трябвало да се платят през 2007 година. За да бъдат признати като отписани задължения от 2007 и преди това, трябва да бъде подадена специална декларация в местната служба на НАП до 31.12.2012.

3) Данъчни облекчения за млади семейства – за жилищен кредит за покупка на единствено жилище, по направените през 2012 лихвени плащания по първите 100,000 лв от главницата. Данъчното облекчение се ползва само от един от членовете на семейство, като трябва поне единия да е бил под 35 г към датата на ипотечния кредит.

4) Други данъчни облекчения може да се използват както следва:

  • за лица с намалена трудоспособност според процента на нетрудоспособност по ТЕЛК;
  • за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, (до 10 % от данъчните основи);
  • за лични вноски при осигурителен стаж при пенсиониране (100 % от данъчните основи);
  • и за дарения – от 5 % до 15 % за култура, 50 % за Фонд лечение на деца, трансплантация, асистирана продукция. До 65 % от данъчната основа е максимума, който може да бъде признаван при дарения.

Всички данъчни облекчения се ползват с подаване на данъчна декларация за доходите до 30 април 2013 г.

5) Как да платим данъците и осигуровките си по интернет

Данъците може вече да се плащат и през интернет, с валидна банкова дебитна карта се прави регистрация в ePay.bg или eBG.bg. След това следва да се направи още една регистрация в сайта на приходната администрация – „Плащане на данъци и осигуровки по интернет”. Все още местните данъци и такси (данък сгради, данък МПС, данък за придобиване на имущество и т.н.) е към общинските власти. Затова те се плащат на каса в съответната община или по банковите сметки разкрити в съответната община.

Като заключение, но не на последно място по важност, при закъснение на плащане на дължимите данъци, наказателни лихви при закъснение. По закон е Основен лихвен процент + 10 %, понастоящем ОЛП е 0.03 %, т.е. лихвата за просрочие възлиза на 10.03%.

 

Подкрепи Economic.bg