7 работни групи ще работят по основни сектори в земеделието

Ще бъдат изготвени предложения с конкретни мерки и визия за повишаване на конкурентоспособността

104 ~ 1 мин. четене

Бизнес-научният съвет къ Министерство на земеделието и храните (МЗХ) определи 7 работните групи, които ще работят по основни сектори в земеделието по време на заседание, което се проведе във ведомството.

Работните групи са „Анализ на състоянието на аграрния сектор” (с ръководител проф. Румен Попов – Институт по аграрна икономика), „Растениевъдство” (проф. Димитър Греков – Аграрен университет, гр. Пловдив), „Биоземеделие” (Стоилко Апостолов – Фондация за биологично земеделие „Биоселена”), „Плодове и зеленчуци” (проф. Пламен Моллов – Националната лозаро-винарска камара), „Хранителна-промишленост” (проф. Кольо Динков – Университет по хранителни технологии и за горското стопанство), „Животновъдство” (проф. Радослав Славов – Аграрен факултет при Тракийския университет) и „Горско стопанство” (проф. Веселин Брезин – Лесотехническия университет, гр. София).

Работните групи ще изготвят предложения с конкретни мерки и визия за повишаване на конкурентоспособността, внедряване на иновациите, разкриване на нови пазарни ниши и увеличаване на доходите на заетите в земеделието.

Министърът на земеделието и храните проф. Иван Станков заяви, че решенията от работните групи към съвета ще бъдат представени на президента на Република България Росен Плевнелиев.

Подкрепи Economic.bg