БСК: Задължителни избори напролет

Това Народно събрание, в тази структура, няма бъдеще, смята бизнес организацията

128 ~ 3 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Това Народно събрание, в тази структура, няма бъдеще. Това е становището на Българската стопанска камара (БСК), изразено по повод предизвикателствата, които се очертават пред икономиката в настоящата обществено-политическа ситуация. Бизнес организацията обаче е на мнение, че изборите за нов парламент трябва да се проведат заедно с изборите за членове на Европейския парламент през 2014 г.

От БСК са на мнение, че в мандата на сегашното Народно събрание трябва да се свършат някои неотложни промени в законодателството, и именно това налага този срок от една година. Сред ясните политически задачи на настоящия парламент трябва да са договорена с гражданското общество промяна в Изборния кодекс, включително като се премине от пропорционална към мажоритарна избирателна система. Също така трябва да се изготви с широкото участие на гражданското общество проект на нова Конституция.

Становището на Стопанската камара е, че до формирането на ново Народно събрание в кабинета трябва да отпадат и да не се включват политически оцветените министри и заместник-министри, а само експерти, подкрепени от гражданското общество.

Правителството и Народното събрание в краткосрочен план трябва:

- да определят краткосрочните задачи и стратегията за развитието на икономиката, с които да се гарантира просперитета на бизнеса и подобряването на жизнения стандарт на населението. Да се публикуват пътни карти и точни индикатори за постигане на целите, за да се осигури възможност за контрол от страна на гражданското общество;

- да се въздържат от популистки решения, сред които задържането на цени, финансирането на губещи предприятия, структури и др. Този подход трябва да се замени временно с компенсаторни социално-ориентирани механизми, създаване на пазарни условия за временна заетост, особено за младите хора;

- да извършат необходимите неотложни промени за подобряване на регулациите на естествените монополи и за „разграждането" на изкуствено създадените;

- да приемат промени в закони за подобряване на бизнес климата, включително за ограничаване на контрабандата и сивия сектор, за премахване и намаляване на регулативните режими;

- до 1 април 2014 г. всички заинтересовани звена на публичната администрация да защитят съществуването на всеки един регулаторен режим и от същата дата всички незащитени режими да бъдат отменени;

- с акт на Министерския съвет да се забрани събирането от администрацията на такси, глоби и други плащания, непредвидени изрично в закон, включително за извършени услуги и контрол;

- нормативно да се регламентира отпадането на възможността за въвеждане на минимални прагове при определянето на размера на възнагражденията и цените на услуги от съсловни организации;

- да се установи поносим размер на съдебните такси, който осигурява достъпа до правосъдие, като се определи горна граница и поетапно заплащане - в размер от 20% от дължимата такса при завеждане на дело, а пълният размер на таксата да се заплаща след края на делото от загубилата страна;

- да се въведе практика по включване на арбитражни клаузи в договорите за обществени поръчки, които сключват държавата, нейните структури и общините, с цел демократизиране на отношенията и постигане на равноправие при търговски дела, както и осигуряване на бърза и ефективна процедура при решаването на спорове;

- да извършат необходимите неотложни законодателни и структурни промени за стабилизиране на електроенергийната система и етапно либерализиране на енергийния пазар;

- да приемат необходимата промяна, с която да се преустанови бюджетното финансиране на всички партии.


Подкрепи Economic.bg