Банките с по-малко доходи от лихви и по-ниска печалба

Депозитите продължиха да растат, като само през май домакинствата са сложили на влог 301 млн. лв.

Автор: Атанас Христов

По-нисък нетен лихвен доход и продължаващо свиване на печалбата отчита банковата система в България през първите 5 месеца на 2012 г. Това показват статистическите данни на Българска народна банка.

Към 31 май нетният лихвен доход на системата се свива с почти 9% до 1,1 млн. лв. Като абсолютна стойност понижението е 108,4 млн. лв. Чистите приходи от такси и комисиони също намаляват, но с далеч по-бавно темпо. За януари-май 2012 г. показателят се свива с 0,8% на годишна база до 306 млн. лв. Сериозен ръст бележат приходите от валутна търговия. За петте месеца на тази година постъпленията в графата са нараснали 2,5 пъти до 75,1 млн. лв.

Продължава свиването и на печалбата на банковата система у нас. Положителният финансов резултат за януари-май е 263,4 млн. лв., което е с 5,9% по-малко спрямо съпоставимия период на 2011 г. Само през май тази година системата е реализирала 61 млн. лв. печалба, което е със 7,6% по-малко на годишна база.

През май дейността на кредитните институции остава под влияние на съхранена ликвидност и поддържани добри нива на доходност, се казва в съобщение на БНБ. "Добре е, че ликвидността се повишава, но тя не носи доходи на банките и свива печалбите на финансовите институции", коментира наскоро управителят на БНБ Иван Искров по време на кръгла маса за банковия пазар.

Граждани и фирми продължават да пестят повече отколкото да харчат, което допълнително свива приходите на банките. За първите 5 месеца депозитите на фирми и домакинства достигат 55,3 млрд. лв., което е с 11,9% повече на годишна база. Далеч по-сериозно е повишаването на влоговете на гражданите, които нарастват с 14,8% и към 31 май 2012 г. достигат 33,4 млрд. лв. Само през май домакинствата са депозирали нови 301 млн. лв., или с 28,1% повече спрямо същия месец на 2011 г.

В същото време потребителските кредити се свиват с 1,4% до 9,1 млрд. лв. за петте месеца, а жилищните отчитат минимален ръст от 0,14% до 9,4 млрд. лв. в края на май 2012 г. Заемите за фирми към 31 май 2012 г. са 36,7 млрд. лв., което е 6,3% ръст на годишна база.

Коментари: 0