Банкнотата от 20 лв. най-ползвана

Най-голям пък е делът на моментите от 1 лев

Банкнотата от 20 лева е била най-ползвана - 32.87% или 104.9 млн. броя. Увеличава се и делът на купюрите от 100, 50 и 2 лв., става ясно от годишния отчет на Българската народна банка (БНБ) през 2011 г.

По стойност на банкнотите в обращение в края на 2011 г. най-голям е бил делът на купюрата от 50 лв. (34.79%), следвана от купюрите от 100 и 20 лева с дялове съответно от 30.47% и 24.55%.

Парите в обращение в края на 2011 г. са били 8.728 млрд. лв., нараствайки с 426.4 млн. лв., или с 5.14% спрямо края на 2010 г.

Делът на банкнотите в края на миналата година е бил 97.94% от общата стойност на парите в обращение, отбелязвайки намаление с 0.03 процентни пункта.

През годината банкнотите в обращение нарастват с по-бързи темпове в сравнение с предходната 2010 г. В края на миналата година в обращение са били 319.2 млн. броя, а обща им стойност е била 8.548 млрд. лв. За една година броят им се увеличи с 5.9 млн., или с 1.89%, а номиналната им стойност – съответно с 414.9 млн. лв., или с 5.10%. През предходната година процентното им нарастване е било по-малко – с 0.90% при броя и с 3.06% при стойността.

Към края на декември 2011 г. разменните монети са били 2.0% от общата стойност на парите в обращение. В края на миналата година в обращение са били 1.369 млрд. броя разменни монети на обща стойност 174.4 млн. лв. За една година броят им нарасна със 114.0 млн., или с 9.08%, а стойността – с 11.2 млн. лв., или с 6.86%.

Най-голям е делът на моментите от 1 лев - 43.28%, следват тези от 50 и 20 стотинки - с дялове от 19.40% и 16.14%. Увеличава се делът на монетите от 1 и 2 стотинки, но намаляват останалите монети.

Коментари: 0