Без данък при заплата до 500 лв.

Нова икономика с прогресивно подоходно облагане, предложиха учени икономисти. Плоският данък празнел хазната с 300-400 млн.лв. на година

292 ~ 2 мин. четене
Автор: Таня Киркова

Плоският данък да се премахне и да се въведе прогресивно подоходно облагане за измъкване от кризата. Мярката е в основата на Нова икономика, която учени–икономисти представиха днес пред медиите.

Данъчната реформа е първа стъпка, която трябва да се приеме, заявиха икономистите-професори.

Нулева ставка за доход от  0 до 500 лв., с 10% данък да се облагат заплати между 500 и 2 000 лева, 20%  да бъде ДОД за  възнаграждение между 2000 и 5000 лв. и 30% за доход над  5000 лв. Това предвижда примерна скала за подоходно облагане, която представи един от радетелите на  новата икономическа политика проф. Александър Томов.      

38% е средната норма на данъка за най-големи доходи в Европа. В Германия, Великобритания, Франция, Испания  ставката за най-големите доходи е 50% .

Въвеждането на плосък данък при предишния премиер довело вместо обещаните допълнителни приходи в държавната хазна , до изпразването й с 300-400 млн.лева годишно съобщи проф.д-р Ганчо Ганчев , декан на Стопанския факултут на Югозападния университет”Неофит Рилски”.

България върви по катастрофална траектория на развитие , като 50% от българското население е застрашено от бедност.

Вместо масов приток на инвестиции, плоския данък увеличил социалното разслоение и масовото напускане на страната в търсене на препитание. През 2013 г. се очаква нови 300-400 хиляди души да излязат да търсят работа в чужбина.

Реалната безработица в България е над 17% . Като при младите хора до 24 години е 40%, а до 30 и няколко години над 30%. Въвеждането на прогресивната скала на облагане на физическите лица ще доведе до увеличаване на приходите в хазната на държавата. В бюджета на хората с ниски и средни доходи ще останат 40-70 лева допълнително, които ще отидат в допълнително потребление.

Богатите ще намалят луксозното си потребление и ще легитимират своето богатство , още повече ,че са забогатели благодарение на държавата, обясниха икономистите.

Прекомерно високото социално разслоение спъва икономическия прогрес смята проф. Гарабед Минасян, шеф на направлението „Монетарна икономика” в  института по икономика на БАН.  Според него прокламираната финансова устойчивост е мираж.

В Европа хората плащат повече преки данъци , а не косвени, в България косвените данъци дават 57%  от приходите в бюджета.

Ниският външен дълг на България – 17% от БВП , не е постижение, защото води до увеличаване на  дълга на частните субекти, който е 212%. При 80% в европейските държави.

Коментарът на икономистите е, че тези показатели водят до комфорт на висшата администрация и до масови фалити и задлъжнялост на бизнеса.

Подкрепи Economic.bg