Бизнесът и науката да работят съвместно

Те трябва да участват активно при програмирането на ОП „Конкурентоспособност”, смята Делян Добрев

6736 ~ 2 мин. четене

Необходимо е активно участие на бизнеса и науката в процеса на програмиране на следващия програмен период по ОП „Развитие на конкурентоспособността”, за да повишим усвояемостта на европейските средства. Това каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев на среща с Управителния съвет на БСК.

По думите на министъра с осъществените структурни промени в ОП „Конкурентоспособност” времето за разплащане с бизнеса се съкращава два пъти. С обединяването на Междинното звено и Управляващия орган ще бъде преодоляно забавянето в оценката на постъпилите проектни предложения и ще бъде повишено качеството на оценителния процес.

Ако досега за одобряване на един отчет са били изисквани 24 подписа от администрацията, занапред те са сведени до 12, даде пример министър Добрев.

Оптимизирана е и структурата на новата администрация - вместо 12 отдела в предишните две звена, те ще бъдат 6. Намалената бюрокрация, съкратените срокове за взимане на експертни решения съдействат за повече гъвкавост и оперативност при управление на програмата.

Повишеното качество на работата на администрацията, прозрачните и ясни отношения с бенефициентите са фактори за по-добра усвояемост на средствата по оперативната програма, каза още министърът.

Според председателя на УС на БСК Сашо Дончев две са основните грешки, които възпрепятстват ефективното усвояване на европейските средства. Това са липсата на разговори с бизнеса и събирането на наблюдения от другите страни без да се отчита националната специфика.

„Втората е, че гледаме какво правят другите страни, без да отчитаме националната специфика”, каза Сашо Дончев.

Пред министъра бяха поставени проблеми, свързани с ускоряване на изграждането на електронното правителство, задължително прилагане на оценка на въздействието на всеки нормативен акт преди неговото приемане, аутсорсинг на дейности от администрацията към бизнеса и други.

Участниците в срещата се договориха веднъж на всеки два месеца да провеждат срещи, на които по предварително съгласуван дневен ред да дискутират конкретни актуални въпроси в сферата на икономическата политика.

Дончев изрази убеждението си, че е необходимо сериозно да се облекчат тежките и бавни административни процедури, съпроводени от огромна по обем документация и множество излишни контакти с административни служители, което е и предпоставка за корупция.

Той изрази недоумение от факта, че има огромно количество информация, която по неясни причини е засекретена, а би трябвало да е обществено достъпна. Като пример той посочи разчетите и методиките на ДКЕВР. 

Подкрепи Economic.bg