България е с най-голям спад на строителството в ЕС

Според доклада на Евростат в страната ни е отчетен рекорден за ЕС спад от 4.2%

Автор: Божидара Иванова

България е с най-голям спад на строителството в целия Европейски съюз, сочи доклад на Евростат, в който европейската статистическа служба публикува данни за май месец 2013 г. Според доклада в страната ни е отчетен рекорден спад за ЕС от 4.2%. Строителната продукция остава стабилна в Обединено кралство.

Измежду държавите членки на ЕС, строителната продукция намалява в девет държави и се увеличава в четири. Най-големи спадове след България са регистрирани в Полша и Словения (2.8%) и Германия (2.6). Най-голям ръст е регистриран в Испания (4.4%), Румъния (3.1%), Швеция (1.7%) и Холандия (1.1%).

На годишна база най-големият спад в строителния сектор е отбелязан в Полша (28.6%), Чехия (15.5%), Португалия (12.9%), и Словакия (12.1%). Най-голям ръст на годишна база е отчетен в Унгария (11.1%), Испания (8.2%) и Швеция (7.9%).

Европейската статистическа служба отчита намаление в сградното строителство с 0,6% в еврозоната и с 0,5% в ЕС. За сравнение тези показатели през април са били съответно 4.3% и 2.3%.

Коментари: 0