България възстановява работата си с Fitch

МС упълномощи финансовия министър да подготви емисия на международните пазари

80 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

Министерският съвет (МС) обяви днес, че упълномощава министъра на финансите да подпише ново споразумение за държавен рейтинг между Република България и международната рейтингова агенция „Fitch Ratings Ltd”. С него се възстановяват прекратените през 2010 г. взаимоотношения между страните. „Наличието на кредитни рейтинги, присъдени от международно признати рейтингови агенции е ключово условие за обезпечаване достъпа на страната ни до международните капиталови пазари”, се казва в съобщението на Министерски съвет.

Към момента България поддържа договорни отношения с рейтинговите агенции Moody’s и Standard and Poor’s. С поставянето на независима оценка паралелно от трите най-големи рейтингови агенции се очаква да се осигури по-голяма съпоставимост и обективност на поставяните суверенни рейтинги на страната ни.

С друго решение правителството възложи на министъра на финансите да подпише необходимите документи за продължаване на договорните отношения на България и Standard and Poor’s. Постигната е по-ниска цена за ползваните услуги, което е в контекста на усилията на кабинета за намаляване на публичните разходи и повишаване на тяхната ефективност.

В същото време, Министерският съвет упълномощи министър Чобанов да предприеме необходимите действия за подготовка емитирането на държавни ценни книжа на международните капиталови пазари.

Поемането на външен държавен дълг е предвидено в Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и се обуславя от необходимостта за рефинансиране на падежиращ се през 2014 г. дълг от предходни години, както и за рефинансиране на падежиращите на 15 януари 2015 г. глобални облигации на Република България в размер на 1,086 млрд. щ.д., емитирани през 2002 г.

Коментари: 0