ЦИК търси преброител за изборите

Кандидатите трябва да имат поне 1 млн. лв. оборот от сходна дейност между 2011 и 2013 г.

ЦИК търси преброител за изборите

Снимка: БГНЕС

280 ~ 3 мин. четене

Централната избирателна комисия (ЦИК) е обявила търг за определяне на изпълнител за компютърната обработка на данните в РИК и ЦИК от гласуването на предсрочния вот на 5 октомври, съобщи БГНЕС. Максималната стойност на обществената поръчка е 2,7 млн. лв. с ДДС.

Победителят ще извършва и издаването на бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите, включително от машинното гласуване.

Фирмата ще отговаря и за излъчване на заседанията на РИК в реално време на интернет страницата на съответната комисия, за извършване на проверки на списъци на кандидатски листи и застъпници, за поддържане на интернет страниците на РИК в активния изборен период и за издаване на бюлетин на ЦИК. Същата фирма ще прави и изчисленията за разпределение на мандатите на народните представители от кандидатските листи по изборни райони и поименния списък на избраните за народни представители по изборни райони съгласно получените предпочитания (преференции).

Затова от ЦИК искат компания, предлагаща технология за компютърната обработка, която изключва възможности за внасяне на нерегламентирани промени в данните от гласуването по време на обработката им и се напомня, че ръководителят на изпълнителя носи наказателна отговорност за подправяне на резултатите от гласуването и други нарушения във връзка с обработката на данните.

До 5 септември 2014 г. работна група, определена с решение на ЦИК, да проведе изпитания на програмното осигуряване за въвеждане и компютърна обработка на резултатите от изборите за народни представители, както и да направи оценка на програмния продукт на избрания от ЦИК изпълнител. До 16 септември 2014 г. изпълнителят да представи доклад за извършената подготовка и организация на компютърната обработка.

В ЦИК изпълнителят трябва да извърши съставяне и актуализиране на база данни за изборните райони и избирателните секции в тях, включително на избирателните секции извън страната, номенклатури на партии, коалиции и инициативни комитети, кандидатски листи на партиите и коалициите, поредността на кандидатите в тях, данните на независимите кандидати и други данни, предоставени от РИК на ЦИК. Фирмата-изпълнител ще обработва получената от РИК чрез ЦИК текуща информация за активността на гласоподавателите в страната в определените с оперативния план часове и ще публикува тази информация на сайта на ЦИК.

Той ще отговаря и за въвеждане на данните от гласуването в избирателните секции извън страната и за повторно въвеждане на данните от протоколите на СИК в ИП на ЦИК, както и за компютърно сравняване на данните от протоколите на СИК, въведени в РИК и ЦИК, и разпечатване на разликите и за периодично обявяване на междинни данни от гласуването и на окончателните резултати от гласуването на изборите за народни представители в интернет страницата на ЦИК.

Предложената цена от кандидатите не може да бъде по-висока от 2,7 млн. лв. с ДДС, определена за предмета на конкурса по план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите. Освен това те трябва да предоставят банкова гаранция за участие в конкурса в размер на 10 хил. лв. Интересен е и фактът че, за да бъдат допуснати за участие в процедурата трябва да имат минимален документално доказан общ оборот от услуги с предмет сходен на поръчката за предходните три финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в размер на общо 1 млн. лева без ДДС. Изискване, което на практика значително намалява броя на фирмите, които могат да спечелят процедурата. Кандидатите ще могат да се запознаят със заданието и условията, на които трябва да отговарят от 19 до 21 август, а офертите за участие в конкурса ще се подават всеки работен ден от 22 до 26 август. Самото отваряне на офертите ще се осъществи на 26 август.

Коментари: 0