Цената на държавните ниви скача

Арендата ще се определя по пазарни стойности

Арендата на държавните ниви и ливади вече ще се определя по пазарни цени. Това предвижда проект за изменение на правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съобщава агенция Стандарт нюз.

Според документа цената на държавните ниви ще се определя от независим сертифициран оценител. По данни на земеделското министерство досега държавните земи са отдавани под аренда на цени в пъти по-ниски от пазарните.

Новият правилник предвижда отдаване под наем без търг на досегашните ползватели на площи с трайни насаждения. Проектът предвижда да се забрани участие в търговете за държавни ниви на свързани предприятия, които обработват повече от 10 000 дка земя.

Коментари: 0