Цената на тока ще е по-висока през зимата

Промяната е поредната важна стъпка към либерализирането на пазара

Автор: Атанас Христов

Заради по-високата консумация през зимата, цената на електроенергията през студените месеци ще е по-висока. Новите разпоредби ще бъдат записани в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, разработена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), информира Стандарт.

Нормативният документ ще се обсъжда публично в енергийния регулатор на 14 февруари и ще влезе в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник. Определянето на сезонни цени на тока е поредната важна стъпка към либерализирането на пазара. През лятото, когато потреблението е по-слабо, цената на тока ще е по-ниска и обратно - през зимата, когато много хора се отопляват с ток, ще е по-висока. Такава е пазарната логика.

България все още е твърде далеч от европейския норматив, според който максималното зимно и максималното лятно потребление трябва да съвпадат. По данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) максималният товар у нас през лятото се движи около 4000 МВт, докато през зимата е двойно повече - около 8000 МВт. Преди години разликата беше още по-голяма, но започна да намалява заради увеличаването на броя на климатиците.

Освен сезонни тарифи след влизането в сила на новата наредба, която е по искане на електроразпределителните дружества (ЕРП), ДКЕВР ще може да определя и часови тарифи, различни от досегашните дневна и нощна. Освен тях у нас поетапно ще бъде въведена трета тарифа - за часовете на пиково потребление, каквито има в повечето страни от ЕС. Това означава, че цената на тока примерно от 7:00 до 9:00 и от 19:00 до 21:00 ч. ще бъде най-висока - с 50 и повече процента над дневната тарифа.

Коментари: 0