ЧЕЗ атакува решенията на ДКЕВР за тока

Компанията призовава делът й във веригата в производство-доставка на ток да бъде възстановен до равнище, което ще й позволи да развива мрежите и да подобрява обслужването

228 ~ 2 мин. четене

ЧЕЗ предлага по-балансирано разпределение на дяловете на различните участници във веригата производство-доставка на електроенергия. В свое изявление компанията призовава за прозрачно, справедливо и равнопоставено определяне на цените на електроенергията.

През последните години делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията непрекъснато се понижава - от 13% през 2006-2007 г. до 0,9% в момента. С трите си решения през миналата година Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) понижи дела на ЧЕЗ с 90%. Същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите бе увеличен с 11% и в момента е 82,45% от крайната цена. Подобно неравнопоставено преразпределяне на дяловете на участниците във веригата противоречи на основния принцип в ЕС, където всички части на веригата се развиват балансирано. По този начин се нарушават и интересите на потребителите, тъй като в момента минималният дял на ЧЕЗ в цената е недостатъчен за поддържането и модернизацията на най-голямата електроразпределителна мрежа в страната, с дължина 60 хил. километра, която обслужва над 3 милиона български граждани.

С обявеното намерение ЧЕЗ призовава делът й във веригата да бъде възстановен до равнище, което ще й позволи да развива мрежите и да подобрява обслужването.

Като отговорен инвеститор ЧЕЗ е длъжна да информира регулатора, институциите и клиентите какво е необходимо да се направи и какви са неотложните нужди от инвестиции в електроразпределителната мрежа в Западна България. Експертни оценки показват, че за да се постигне в оптимални срокове европейско качество на услугата в Западна България трябва да бъдат влагани по 150 млн. лева годишно. Запазването на сегашния минимален дял на ЧЕЗ в крайната цена ще ограничи възможностите за инвестиции, ще доведе до забавяне на развитието и обновяването на мрежата и ще направи невъзможно дългосрочното поддържане на вече достигнатите показатели.

Допълнително с последното ценово решение от 31 декември 2013 г. ДКЕВР намали признатите технологични разходи на електроразпределителното дружество от 10% на 8%, докато реалното им ниво е 11,98%. Компанията ще заяви намалени нива на технологичен разход спрямо реално отчетените - а именно 11.5%. Благодарение на направените инвестиции в електроразпределителната мрежа в размер на 728 млн. лева в периода 2005-2013 г. ЧЕЗ успя да намали технологичните си разходи от 21,52%, на 11,98%. Ценовото заявление на дружеството ще цели покриване и на присъщите разходи за осъществяване на дейността, както и на тези които ще възникнат в следствие на въвеждането на баласиращия пазар, които са в размер на 6,39 млн. лева за "ЧЕЗ Разпределение България" и 34 млн. лева за "ЧЕЗ Електро България".

Освен това компанията трупа нетни загуби, тъй като снабдителното дружество "ЧЕЗ Електро България" продава електроенергия на по-ниски цени от тези, на които я купува от НЕК. В същото време продължава да се игнорира проблема с некомпенсираните разходи за закупуване на енергия от ВЕИ. 

През последната година общият финансов резултат на ЧЕЗ като инвеститор в България за 2013 г. е отрицателен - загуба в размер на 55,4 млн. лева. Компанията не само няма свръхпечалба в България, но дори не е започнала да си възвръща първоначалната инвестиция за придобиването на трите електроразпределителни дружества в Западна България и ТЕЦ Варна.

Подкрепи Economic.bg