Дават 4.4 млн. лв. на земеделците за пропаднали площи през 2013 г.

Средствата се отпускат по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия

Дават 4.4 млн. лв. на земеделците за пропаднали площи през 2013 г.
172 ~ 1 мин. четене

Земеделските производители получават близо 4.4 млн. лв. за пропаднали площи през 2013 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Средствата се отпускат по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2013 г.

Помощта ще покрива до 80% от разходите за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. В случай, че заявените средства надхвърлят одобрения бюджет по схемата, ще се прилага коефициент на редукция за преизчисляване помощта на всеки заявител.

По схемата могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Помощта ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в от 10 юли до 1 август 2014 г. областните дирекции на ДФ „Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица. Срокът за изплащането на помощта е 15 септември 2014 г.

Подкрепи Economic.bg