Дават 4.4 млн. лв. на земеделците за пропаднали площи през 2013 г.

Средствата се отпускат по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия

Дават 4.4 млн. лв. на земеделците за пропаднали площи през 2013 г.

Земеделските производители получават близо 4.4 млн. лв. за пропаднали площи през 2013 г., съобщиха от Държавен фонд "Земеделие". Средствата се отпускат по Схемата за компенсации за пропаднали площи в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2013 г.

Помощта ще покрива до 80% от разходите за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година. В случай, че заявените средства надхвърлят одобрения бюджет по схемата, ще се прилага коефициент на редукция за преизчисляване помощта на всеки заявител.

По схемата могат да кандидатстват физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители. Помощта ще получават фермерите, които имат издаден протокол за напълно пропаднали площи в следствие на природно бедствие или неблагоприятно климатично условие. Тези, които не са застраховали площите си, ще получат 50% от полагащата се помощ. Изключение прави щетата от суша, която не е елемент на застрахователно събитие и се изплаща без редукция.

Заявленията за подпомагане ще се приемат в от 10 юли до 1 август 2014 г. областните дирекции на ДФ „Земеделие" по постоянен адрес на физическите лица и по адрес на управление на юридическите лица. Срокът за изплащането на помощта е 15 септември 2014 г.

Коментари: 0