Дават 7,20 лв. на декар за производителите на ориз

62-ма стопани са кандидатствали за помощ пред Фонд Земеделие

Дават 7,20 лв. на декар за производителите на ориз
3941 ~ 1 мин. четене

62-ма оризопроизводители са кандидатствали в ДФ "Земеделие" за държавна помощ по схемата De minimis. Те са декларирали за подпомагане общо над 86,5 дка оризови полета в областите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Най-много са заявените площи в област Пловдив - 68 дка, съобщава пресцентърът на фонда.

Оризопроизводителите ще получат субсидия до 7,20 лв./ дка засята площ. Общият ресурс по схемата De minimis за сектора, одобрен от Управителния съвет на ДФ „Земеделие", е 250 хил. лв. Помощта се отпуска за покриване на част от разходите за купуване на поливна вода от „Напоителни системи" - ЕАД. Тя е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски производители по реда на Наредба № 3 от 1999 г. Друго условие е стопаните да нямат задължения към държавния бюджет, ДФ „Земеделие", Държавния поземлен фонд и „Напоителни системи" - ЕАД.

Документите за подпомагане се приемаха в областните дирекции на ДФ „Земеделие" от 21 юли до 8 август 2014 г., а сключването на договорите по схемата и изплащането на средствата трябва да приключи до 28 август 2014 година.

Според правилата за предоставяне на помощта de minimis един земеделски производител не може да получи повече от 15 хил. евро (29 337,45 лв.) за период от три данъчни години (2012-2014 г.).

Коментари: 0