Депозит с инвестиция в Pepsi или McDonald's

Минималната сума за откриването на влога е 10 хил. евро или долара

Нови структурирани депозити дават възможност на вложителите да постигнат по-висока доходност чрез инвестиции в големи транснационални корпорации, сред които Pepsi и McDonald's. Това съобщиха от УниКредит Булбанк, които предлагат продуктите. Инвестициите могат да бъдат още в Novartis, American Electric Power или Johnson&Johnson.  Главницата по депозита е гарантирана на 100%.

Изборът е между влоговете Green Trend в долари и BlueTrend в евро. Периодът на откриване на депозитите е от 1 до 26 ноември 2012 г., а на депозиране от 27 ноември 2012 г. до 27 ноември 2015 г. През периода на депозиране клиентите получават фиксирана и гарантирана лихва от 0.03% плюс допълнителна доходност в зависимост от представянето на акциите на компаниите.

Минималната сума за откриването на влога е 10 хил. евро или долара. Главницата по депозитите се изплаща на падеж без значение от представянето на кошницата от акции. Фиксираната и гарантирана лихва за периода на откриване е в размер на 1.5% на годишна база за BlueTrend и 1% за Green Trend.

"Новите структурирани депозити имат за цел да отговарят на високия интерес на клиентите към този тип продукти", каза Иван Джонов, директор Частно банкиране в УниКредит Булбанк. По думите му структурираните депозити са едновременно добра възможност за диверсификация на спестяванията и реализиране на допълнителна доходност.

Общата пазарната капитализация на Pepsi, Novartis, American Electric Power, Johnson&Johnson и McDonald's е 564 млрд. долара, което е над 10 пъти над БВП на България за 2011 г. Нетната печалба на петте компании заедно е 33 млрд. долара за миналата година.

Коментари: 0