До 1 милион лева глоба за нарушаване Закона за отпадъците

Санкцията се отнася за търговец, който пуска на пазара опаковани изделия и не плаща продуктова такса за това, че опаковката ще стане отпадък

До 1 милион лева най-много ще се плаща за нарушаване на Закона за управление на отпадъците. Санкцията се отнася за търговец, който пуска на пазара опаковани изделия и не плаща продуктова такса за това, че опаковката ще стане отпадък. Големият размер на глобата е за повторно нарушение. Това е прието на второ четене. Средствата от глобите ще отиват в ПУДООС. Ако организацията за разделно събиране и оползотворяване на масовите отпадъци, от електрическо и електронно оборудване, от батерии и опаковки, от стари МПС-та и други съобщят неверни данни за изпълнението на поставените цели и не изпълнят условията, срещу които им е дадено разрешително, те ще бъдат санкционирани с 50 до 150 хиляди лева, а при повторно нарушение от 100 до 300 хиляди лева. Екоминистерството оттегли първоначалното си предложение при първа глоба организацията да се наказва с половин милион лева. Целта е директно да извадите от бизнеса определени организации, каза Петър Корумбашев, депутат от БСП.

 

Таня Киркова

Коментари: 0