Добивът на шистов газ 12 пъти по-скъп

Тази дейност не е добре регламентирана у нас, смята експерт

Добивът на шистов газ е с между 8 и 12 пъти по-скъп в сравнение с добива на конвенционален. Това коментира енергийният експерт Христо Казанджиев пред „България Он ЕР”. Ако в България се добива този тип газ, причината потребителите да получават гориво на по-ниски цени е, че няма да има толкова високи разходи за доставки, обясни Казанджиев.

По думите му екологичните организации имат основание да се опасяват за околната среда при добива на шистов газ.

Тезата ни е, че не би трябвало да се забранява прогресът, но би трябвало да се прави всичко възможно, за да се съхрани околната среда, допълни той.

Залежите на шистов газ в световен мащаб са огромни и той обикновено е концентриран в страни, в които няма залежи на друго гориво. Опасенията са свързани с това, че дейността по добив на шистов газ не е много добре регламентирана.

В момента законът не е добре уреден и България трябва да изработи нормативна уредба за добива на шистов газ и други природни богатства, посочи той.

Ситуацията е благоприятна и България има потенциал за добив на този тип газ, но трябват множество проучвания, обясни Казанджиев. Той е притеснен от отношението на администрацията и екологичните организации, защото при едни добри проучвания и добра нормативна уредба, реално няма да има опасности.

Коментари: 0