Договаряме още 600 млн. лв за развитие на селските райони

Към момента по ПРСР са договорени над 4.5 млрд. евро

136 ~ 1 мин. четене
Автор: Димитър Вучев

Близо 600 млн. лв. предстои да бъдат наддоговорени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до края на 2012 г. Това стана ясно след приетото днес решение по време на заседанието на Министерския съвет.

Наддоговарянето се прави с цел да се гарантира пълното усвояване на средствата по програмата. Взети са предвид както големият интерес на потенциалните кандидати, така и освободените средства от неизпълнени проекти. Към момента по ПРСР са договорени над 4.5 млрд. евро, което представлява 73% от общия бюджет на Програмата.

Приемите ще бъдат проекти по 15 мерки от програмата, сред които "Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания", "Създаване на стопанства на млади фермери", "Модернизиране на земеделските стопанства", "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" и други.

В средата на март предстои да бъде публикуван индикативният график, по който ще се отварят приемите за наддоговаряне през 2013 г. по ПРСР.Подкрепи Economic.bg