Дългът расте с 3.4 млрд. до 18 млрд. лв. през 2014 г.

В началото на 2015 г. обаче стойността му ще намалее

112 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Държавният дълг ще нарасне с нови 3.4 млрд. лв. през следващата година, като в края на 2014 г. нивото му ще достигне 18 млрд. лв. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2014 г. трябва да е 4.5 млрд. лв. Това е записано в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 година.

С част от новите ще се финансира заложеният бюджетен дефицит от 1.47 млрд. лв., или 1.8% от прогнозирания брутен вътрешен продукт (БВП). Половината от новите заеми обаче ще се използват за погасяване на дълг през януари 2015 г. "Размерът на дълга съществено ще намалее още в началото на 2015 г. предвид предстоящото пиково плащане от около 1.7 млрд. лв. по емитираните през 2002 г. глобални облигации в щатски долари", обясниха от Министерство на финансите (МФ).

Справка на сайта на МФ за структурата на външния и вътрешен дълг на страната показва, че през януари 2015 г. предстои плащането на 824.5 млн. евро главница по глобални облигации в щатски долари. Това прави малко над 1.61 млрд. лв. главница. Лихвата по падижиращите през януари 2015 г. доларови облигации е 8.25%.

Подобна схема беше използвана и за погасяването на 818.5 млн. евро (1.6 млрд. лв.) глобални облигации в евро с падеж 2013 г. За да плати дълга си страната ни продаде 5-годишни бенчмаркови еврооблигации с номинал 950 млн. евро. Постигната лихва беше 4.25%, а доходност - 4.436%. Това е далеч под лихвата от 7.5% по изплатения дълг.

Подкрепи Economic.bg