Държавата се финансира при все по-ниски лихви

На последният аукцион за продажба на облигации, доходността по 2-годишните ДЦК рязко се понижи до 0.54%

96 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Българската държава продължава да се финансира при все по-ниски лихви, показват данните от проведения вчера аукциона за продажба съкровищни облигации. Изнесените резултати от Българска народна банка (БНБ), която проведе аукциона, сочат че среднопретеглената годишна доходност по предложените 2-годишни ДЦК се понижи рязко до 0.54%. Спадът спрямо последния проведен аукцион на 4 юни 2012 г. е почти 1.5 процентни пункта. Последното предложено количество книжа от същата емисия беше пласирано при средна доходност от 2.01%.

Още тогава доходността падна до исторически минимум. При пускането на емисията в обращение през февруари 2012 г. доходността беше 2.36%, припомнят от Министерство на финансите (МФ).

На вчерашния аукцион бяха продадени съкровищни облигации с номинал 30 млн. лв. Книжата, чиито падеж е на 8 февруари 2014 г. са с 2.25% годишна лихва. Това е последното преотваряне на облигацията през емисионната 2012 г.. След последния аукцион общият й обем в обращение достигна 140 млн. лв.

Презаписването при вчерашното предлагане прехвърли 4 пъти, като бяха подадени поръчки за 123.65 млн. лв. Най-много книжа са записали банките - 70%, други институционални инвеститори са купили 17.80%, а пенсионните фондове - 12.20%.

Подкрепи Economic.bg