Двете дружества на ЧЕЗ отчитат по-високи приходи

Мажоритарят CEZ A.S. не е купувал акции след продажбата на държавните дялове

308 ~ 2 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Двете компании на електроразпределителното дружество ЧЕЗ - "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД отчитат повишение на приходите си през 2012 г., сочат отчетите на дружествата, чиито миноритарни държавни дялове бяха продадените през Българска фондовата борсата в края на октомври 2012 г.

В процентно изражение по-голям е ръста на "ЧЕЗ Разпределение". Печалбата на дружеството расте с 240.7% (3.4 пъти) на годишна база до 47.24 млн. лв. през 2012 г. Продажбите и общите приходи са се повишили с по 42.9% съответно до 653.53 и 655.59 млн. лв.

Положителният резултат на "ЧЕЗ Електро" е намалял със 75.3% до 593 хил. лв. през миналата. Оборотът на компанията се е повишил 8.4% до 1.35 млрд. лв.

Продажбата на миноритарните дялове на държавата от 33% в двете ЕРП-та бяха продадени през борсата в края на октомври и началото на ноември миналата година. От допълнителните материали към отчета на дружествата стана ясно, че мажоритарният собственик - чешката CEZ A.S. не е купувал акции по време на предлагането. най-големият акционер е запазил дела си от 67% в края на годината.

Извън CEZ A.S., в "ЧЕЗ Разпределение" останалите по-големи инвеститори са фондовете на ПОК "Доверие". УПФ "Доверие" има 6.99%, професионалния фонд е купил 3%, а 1.95% от акциите на дружеството. УПФ "ЦКБ Сила", ДПФ "ЦКБ Сила" и ППФ "ЦКБ Сила" притежават съответно 4.99, 0.69 и 0.42% от капитала на "ЧЕЗ Разпределение".

Като големи акционери в "ЧЕЗ Електро" са влезли фондовете на ПОК "Съгласие". Универсалният, професионалният и доброволният фонд на компанията имат по 4.98% от акциите. Централната кооперативна банка АД, която беше мениджър по предлагането, държи 9.90% от акциите на "ЧЕЗ Електро".

Към 13:30 ч. на днешната сесия бяха сключени сделки само с книжата на "ЧЕЗ Разпределение". По позицията на дружеството минаха 18 лота, които смениха собственика си в 14 сделки. Цената се повиши с 1.49% до 1593.333 лв. за акция.

Неконсолидирани резултати на дружествата на ЧЕЗ, в хил. лв.
       
"ЧЕЗ Електро България" АД 2011 2012 Промяна
Продажби 1 243 434 1 348 259 8,4%
Приходи 1 244 935 1 349 469 8,4%
Разходи 1 242 267 1 348 809 8,6%
Печалба 2 401 593 -75,3%
       
"ЧЕЗ Разпределение България" АД 2011 2012 Промяна
Продажби 457 186 653 531 42,9%
Приходи 458 759 655 594 42,9%
Разходи 443 345 603 097 36,0%
Печалба 13 867 47 243 240,7%
       
Източник: Отчети на компаниите      
Подкрепи Economic.bg