Дянков: Теглим заем сега, за да пестим от лихви

Това би струвало между 8 и 12 млн. лв. месечно на бюджета

"Процедурата по теглене на облигационния заем не е започнала по-рано, за да се спестят лихви по него на бюджета", заяви вицепремиерът Симеон Дянков при представянето на процедурата по емитиране на еврооблигации на стойност до 950 млн. евро. По думите му всеки месец по-рано емитиране на еврооблигациите би струвало между 8 и 12 млн. лв. месечно на бюджета.

"Всички пари, които бъдат привлечени чрез тази емисия в бюджета, ще бъдат дадени за изплащане на главницата и последната лихва по нея", обясни Дянков, цитиран от Дарик.

„При вземане на какъвто и да е дълг - външен или вътрешен, има два основни параметъра. От една страна, дългът трябва да се взема достатъчно далеч от датата на погасяване на предишен дълг, както е в момента рефинансиране, за да има достатъчно спокойствие на пазарите и за бюджета. От друга страна обаче, трябва да е достатъчно близо до падежа при рефинансиране на предишен дълг, за да не се плащат излишни лихви", каза Дянков. Той допълни, че за всеки допълнително месец, в който бихме взели този заем по-рано лихвите по такъв заем биха били в размер между 8 и 12 млн. лв. на месец и следователно всеки месец, с който ние се приближаваме по-близо до падежа, спестяваме на бюджета тази сума.

Целта на новия дълг, който страната ни ще поеме чрез емисия еврооблигации, е да осигури средства за плащането на друг облигационен заем през януари догодина. Bank of New York Mellon е банката, която ще е фискален и платежен агент за новата емисия еврооблигации. В емитирането на еврооблигациите ще участват и BNP Paribas, HSBC и Raiffeisen bank.

Коментари: 0