ЕК одобри помощта за българското кино

Комисията е одобрила схемата за подпомагане до 2017 г.

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Европейската комисия (ЕК) определи като съвместима с Договора за функционирането на Европейския съюз, ежегодната помощ отпускана от бюджета, за развитие на българското кино. Според информацията на Министерството на културата (МК) правителството е уведомило ЕК относно прилаганата схема през 2010 г.

"Основната цел на помощта е да се подкрепя развитието и съхраняването на българската филмова култура, с приоритети: производство и разпространение на филми с висока артистична стойност и дебютни филмови проекти, гарантиране на правото на публичен достъп до различни форми на филмова творческа активност, защита на правата и интересите на зрителите, подкрепа на нови таланти и млади автори, както и насърчаване на българските филми в страната и в чужбина", се казва в официалното съобщение на МК.

"Въз основа на своята оценка и на всички елементи от схемата за помощ за българската филмова индустрия, Европейската комисия счита схемата за съвместима с общия пазар и реши да я одобри за периода 2010 - 3 декември 2017 г.", се посочва в становището на ЕК.

Коментари: 0