ЕК подгони двойното данъчно облагане на работещите в Съюза

Всеки работник в чужбина трябва да плаща такива данъци, каквито плаща колегата му в родината страна. Двойното данъчно облагане на доходите трябва да бъде премахнато, а командированите на работа в чужбина трябва да бъдат защитени. Това са основните акценти от стартиралата проверка на Европейската комисия в областта на данъчните разпоредби, която цели да защити правата на сезонните работници и постоянно работещите извън родината си.

 

 

Оказва се, че в момента в ЕС над 1,2 милиона души работят зад граница, а спечелените от тях през 2010 г. 46,9 милиарда евро са вкарани в икономиките на родните им държави. Тези доходи не трябва да бъдат облагани от  националните данъчни служби втори път, защото дължимият данък вече е платен веднъж в държавата, където заплатата е получена.

 

 

Това е причината ЕК да започне пълен надзор на националните преки данъци и в случай, че те поставят в неравностойно и неизгодно положение работниците, които живеят в една, а работят в друга държава членка, да поиска от националните власти да премахнат дискриминационното облагане.

 

 

Политиката на Европейския съюз за по-голяма мобилност на работната ръка е основен фактор за увеличаване на икономическия растеж и трудовата заетост в Европа, но данъчните пречки все още са главното препятствие за гражданите, които търсят работа в друга държава членка.

 

 

 

Коментари: 0