Фонд \"Земеделие\" има ново ръководство

Мирослав Николов е новият изпълнителен директор на Държавен фонд \"Земеделие\"-Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/

160 ~ 2 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков
Мирослав Николов е новият изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие"-Разплащателна агенция /ДФЗ-РА/. Решението е взето на извънредно заседание на Управителният съвет днес. Негови заместници ще бъдат Младен Тимчев, Николай Дачев, Атидже Алиева-Вели и Виолета Александрова.
   
Мирослав Николов е роден на 23 май 1974 г. Дипломира се във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" със специалност "Право". Започва  професионалната си кариера като юрисконсулт в Държавен фонд "Земеделие", като част от юридическия екип, работил по програма САПАРД и Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

През 2009 г. е назначен за главен юрисконсулт. Участва в редица междуведомствени работни групи в сектора на земеделието, както и в процедурите по надграждане и одобрение на Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/, определяна като една от най-модерната и комплексна ИТ-система, използвана в българската администрация.

През 2010 г. е назначен за началник сектор "Обществени поръчки" в правния отдел на ДФ "Земеделие", а от лятото на 2011 г. става Главен секретар на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури - Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" / 2007-2013/ към Министерството на земеделието и храните.

Младен Тимчев е роден на 3 ноември 1974 г. Дипломира се в УНСС със специалност "Икономическа социология", а в последствие придобива и Магистърска степен - "Финанси" в ЮЗУ Благоевград. През 1996 г. започва работа в българското представителство на Холандския концерт "Акзо Нобел". От 2004 г. до момента е заместник-кмет на община Сандански, с ресор "Финансово-счетоводна дейност и икономическо развитие", ръководител на проекти, финансирани по ФАР и по ОП "Регионално развитие".

Николай Дачев е роден  на 17 септември 1969 г. Има две магистърски степени по специалностите "Счетоводство и контрол" в СА "Д.А. Ценов" гр. Свищов и "Мениджмънт" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методи". От 1996 г. до 2006 г. работи в ДСК и ДЗИ, а в периода от 2006 г. до 2009 г. - в печатницата на БНБ.
ГЛАСУВАЙТЕ за Социално отговорната компания на 2013 г.
Подкрепи Economic.bg