Големите фирмени кредити поскъпват рязко през септември

Лихвата по депозитите расте на месечна и се понижава на годишна база

Автор: Атанас Христов

Новоотпуснатите големите фирмени кредити (над 1 млн. евро), договорени в единна валута са поскъпнали рязко през септември спрямо август. Това сочат данните на Българска народна банка за лихвените нива у нас през миналия месец. Средната лихва за големите корпоративни заеми в края на септември достига 7.87%, което е ръст от 1.71 процентни пункта спрямо август. На годишна база лихвата отчита минимално понижение от 0.13 пункта.

Лихвеният процент по големите кредити за фирмите, договорени в лева, се е повишил с 0.05 процентни пункта на месечна и с 1.02 на годишна база до 9.07% в края на септември 2012 г. При корпоративните заеми под 1 млн. евро се наблюдават незначителни промени в лихвата спрямо август. На годишна база кредитите в лева поевтиняват с 0.74 процентни пункта до 8.35% лихва, а евровите - с 0.25 пункта до 7.62%.

При кредитите за граждани, сериозен спад се вижда при лихвата по новите жилищни заеми в лева. Те са поевтинели с 1.38 процентни пункта през последната година до 7.07% средна лихва в края на септември 2012 г.

Средният лихвен процент по корпоративните депозити в левове през септември 2012 г. се понижава с 0.58 пр.п. на годишна база до 3.33%, а по тези в евро –  с 1.49 пр.п.  до 2.25%.  В сравнение с август 2012  г. средният лихвен процент по влоговете в лева се увеличава с 0.39 пр.п., а по тези в евро намалява  с 0.36 пр.п.

През септември 2012  г. спрямо септември 2011  г. средният лихвен процент по левовите депозити на домакинствата се понижава с 0.55 пр.п. до 4.89%, а по тези в евро – с 0.49 пр.п. до 4.46%. В сравнение с август 2012 г. средният лихвен процент по депозитите в лева се повишава с 0.04 пр.п., а по тези в евро – с 0.03 пр.п.

Коментари: 0