Гърция продаде дълг за 4.4 млрд. евро

Страната пласира краткосрочни ДЦК, за да плати настъпващ на 14 декември падеж

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Гърция продаде краткосрочен дълг на стойност 4.38 млрд. евро, като с парите ще плати настъпващ на 14 декември падеж на други държавни ценни книжа.

По данни на гръцката Агенция за управление на дълга на аукциона са били пласирани 4-седмични ДЦК на стойност 2.762 млрд. евро и 26-седмични ДЦК на стойност 1.625 млрд. евро. Доходността по двете емисии е съответно 3.99% и 4.38%, а коефициентът на препокриване - 1.54 и 1.7.

Постигнатата доходност е по-ниска от постигнатата на проведения преди месец аукцион за ДЦК с подобен матуритет. Това обаче не отразява реалния ефектът дълговата криза, тъй като основните купувачи на гръцкия държавен дълг са банките. Те използват книжата като обезпечение през гръцката централна банка, за да получават финансиране.

Коментари: 0