Италия пак продаде дълг при неизгодни лихви

Правителството пласира 2-годишни ДЦК на стойност 9 млрд. евро

Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Италия продаде 2-годишни държани ценни книжа на стойност 9 млрд. евро при най-високата за последните шест месеца доходност. На проведеният днес аукцион инвеститорите се съгласиха да купят дълга при среднопретеглена лихва от 2.96%, докато месец по-рано тя беше 2.1%.

Анализаторите отбелязват, че високата доходност ще притисне италианското правителство да предприеме мерки за успокояване на пазарите. Ситуацията за Италия става още по-сложна с оглед факта, че в четвъртък предстоят нови два аукциона - за петгодишни и десетгодишни облигации на обща стойност 5.5 млрд. евро.

В момента Италия е четвъртата най-задлъжняла държава в света с 1.95 трлн. евро публичен дълг. От началото на годината са привлечени 445 млрд. от пазара, което представлява 56% от от средствата заложени в годишния план.

Преди седмица Италия успя да набере 2.2 млрд. евро от продажбата на средносрочни и дългосрочни държавни облигации, но при най-високата доходност за последните 15 години.

Коментари: 0