Изплащат парите за подмладяване на лозя по нови критерии

Целта на обезщетенията е да се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите

4262 ~ 1 мин. четене

Министерство на земеделието и храните променя критериите за изплащане на парично обезщетение за загуба на доход за бенефициенти, които са създали лозя по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. Промените са след заповед на министъра на земеделието и храните, според която право на обезщетение вече ще имат и производители, подали заявление за плащане или отчет за авансово плащане след 1 август 2009 г., съобщиха от земеделското министерство.

За бенефициентите, на които финансовата помощ по мярката е изплатена се променя и срока за подаване на заявленията в Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ). Новият срок вече е 31 юли 2013 г.

Парично обезщетение ще се изплаща на бенефициенти получили финансова помощ по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени лозя" за дейност "Презасаждане" със или без промяна на местонахождението на лозята, със или без смяна на сорта. Дадена е и възможност за увеличаване на броя на лозите в хектар.

Преди подаване на заявлението в разплащателната агенция на ДФЗ, ползващите финансова помощ трябва да получат удостоверение за среден добив от последните три винарски години преди изкореняването на лозовото насаждение. Документът се издава от Изпълнителна агенция по лозата и виното.

Целта на обезщетението е да подпомогне производителите на грозде и тези, които получават финансова помощ по мярката за периода от изкореняване на лозовото насаждение до момента, в който новозасаденото лозе започне да дава плод. По този начин ще се повиши конкурентоспособността на винопроизводителите и ще се осигури справедлив жизнен стандарт на съответната земеделска общност.

Подкрепи Economic.bg