Жп прелезите стават все по-безопасни

За дружеството е важно, че отпада необходимостта от поддръжка на ръчни бариерни инсталации, обясни Веселин Захариев, директор на поделение "Сигнализация и телекомуникации" в НКЖИ

340 ~ 1 мин. четене
Автор: Силвия Георгиева

- Инж. Захариев, НКЖИ въведе в експлоатация 35 прелезни устройства на прелези съоръжени с ръчни бариери. Какво постига Компанията с този проект?

Основната цел на този проект е повишава нивото на безопасността на движение при преминаване през жп прелезите. За компанията е важно и, че отпада необходимостта от поддръжка на ръчни бариерни инсталации, които са морално и физически остарели, както и намаляване на експлоатационните разходи.

 

- Това ли е основната цел?

Ефектът от изграждане и пресъоръжаване на прелезите с автоматични прелезни устройства минимизира риска от възникване на произшествие при незатворен прелез. Освен това въвеждането в експлоатация на новите автоматизирани прелезни устроийства спомага за намаляване на времето през което прелезът е затворен.

Много важно е и, че с тези устройства се елиминира участието на субективния фактор за затваряне на прелеза - управлението е автоматизирано с високо ниво на надеждност.

Също така с бялата бавномигаща светлина на прелезните шосейни светофари се подава информация към водачите на пътни превозни средства, че прелезното устройство е изправно и  към прелеза не приближава жп возило.

 

- Как се реализира този проект?

Планът се реализира се по Проект 4 "Модернизиране на осигурителни системи и прелезни устройства", който е част от Инвестиционната програма на НКЖИ за 2013 г.

Подкрепи Economic.bg