КЗК глоби „Рубелла Бюти“ с близо 600 хил. лв.

Причината е увреждане доброто име на конкурент

4268 ~ 1 мин. четене
Автор: Божидара Иванова

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) глоби с 571 хил. лв. козметичната компания "Рубелла Бюти" АД. Причината е увреждане на доброто име на конкурентната фирма "Ален мак България" ЕАД, по искане на която е образувано и производството.

След направена проверка, Комисията установява, че дружеството "Рубелла Бюти" е представило факти в изопачен вид и е внушило, че от страна на "Ален мак България" ЕАД има извършени противозаконни действия, поради подадени заявки от негова страна за регистрация на марки като тези, за които вече е поискано отмяна.

Дружеството "Рубелла Бюти" е изпратило уведомление до своите партньори, в което посочва, че е официален собственик на всички търговски марки и дизайни на обявеното в несъстоятелност "Ален Мак" АД и изисква опаковките за тези продукти да бъдат доставяни единствено на "Рубелла Бюти" АД. Към тази дата обаче дружеството все още не е титуляр на правото на собственост върху марките на "Ален Мак" АД, поради което, изрично подчертавайки качеството си на официален собственик на тези марки, е заблудило съответните адресати.

Подкрепи Economic.bg