Кирил Домусчиев взима на концесия терминал "Бургас Запад"

Анализът на КЗК е показал, че планираната концесия не би променила съществено пазарното статукво и не притежава потенциал за застрашаване на ефективната конкуренция

316 ~ 1 мин. четене
Георги Желязков Автор: Георги Желязков

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "БМФ Порт Бургас" ЕАД да вземе на концесия Пристанищен терминал "Бургас Запад", част от Пристанище Бургас. Анализът на КЗК е показал, че планираната концесия не би променила съществено пазарното статукво и не притежава потенциал за застрашаване на ефективната конкуренция.

Концесионерът ще получи правото да управлява пристанищните услуги по обработка на товарите и пощата, както и морско-техническите услуги, за извършването на които се изисква ползване на Пристанищна територия и/или Пристанищни съоръжения.

Комисията счита, че предвид пазарните дялове на участниците на анализираните пазари по предоставяне на пристанищни услуги и превоз на товари по море, КЗК не може да направи извода, че обединената група е в състояние да попречи на конкуренти да осъществяват своята стопанска дейност.

Увеличаването на производствения капацитет и възможности на дружеството-концесионер и на цялата група БМФ след влизане в сила на договора за концесия само по себе си не е достатъчна индикация за негативно засягане на конкурентната среда. Необходимо е също така дружеството да е в състояние да възпрепятства дейността както на преките си конкуренти, така и на предприятия, осъществяващи вертикално свързана дейност. В случая не са налице подобни опасения.

"БМФ - Порт Бургас" ЕАД е 100% собственост на Параходство "Български морски флот". През 2008 г. 70% от дружеството беше придобито от германско-българския консорциум "Кей Джи маритайм шипинг" за 440 млн. лв. Представител на обединението от българска страна е Кирил Домусчиев.

Подкрепи Economic.bg