МФ пласира ценни книжа за 50 млн. лв.

Среднопретеглената годишна доходност се повиши до 2,46%

МФ пласира ценни книжа за 50 млн. лв.
3599 ~ 1 мин. четене
Автор: Стилиян Гребеничарски

На проведен днес аукцион, Министерство на финансите (МФ) успя да пласира държавни ценни книжа за 50 млн. лв., съобщават от Българска народна банка.

Продаденото количество е част от редовния календар на институцията и от емисия петгодишни лихвоносни съкровищни облигации, чиито падеж е 22 януари 2019г. Получени са поръчки на стойност 89,75 млн. лв., което означава, че коефициентът на записване е 1,8.

Среднопретеглената годишна доходност на продадените книжа е 2,46%. При предишни аукциони за емисии със същия матуритет доходността бе както следва: 1,8% през юни, 1,89% през април и 2,18% през януари.

В аукциона са участвали 12 първични дилъри на ДЦК. Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 63,5%, следвани от пенсионни фондове - 16,5%, гаранционни фондове - 16% и инвестиционни посредници - 4%.

Спредът спрямо бенчмарковите германски облигации в този сегмент е в размер на 220 базисни пункта. Постигнатата доходност е под тази на облигации със сходен остатъчен матуритет на редица държави от ЕС и региона: Полша (2,87%), Румъния (3,52%), Хърватия (3,98%),Унгария (4,05%), Гърция (4,92%), Кипър (5,18%) и Турция (9,24%), посочват от Министерство на финансите.

Коментари: 0