"Монбат" задели близо 8 млн. лв. за дивидент

Шефовете на компанията си разделиха 400 хил. лв. допълнително възнаграждение за миналата година

64 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

Акумулаторният производител "Монбат" АД ще раздаде общ дивидент от 7.755 млн. лв., решиха на акционерите на дружеството по време на проведеното редовно общо събрание на компанията. Капиталът на разделен в 39 млн. обикновени книжа с номинал 1 лв., което означава, че брутният дивидент за акция ще е 19.88 ст.

Останалите близо 1.3 млн. лв. от печалбата за миналата година ще бъде отнесена във фонд "Резервен" на дружеството. За миналата година положителният финансов резултат на компанията е 9.05 млн. лв.  след данъчно облагане.

Право да получат гласувания дивидент имат лицата, вписани като акционери в Централен депозитар към 14-я ден след датата на общото събрание.

Инвеститорите в "Монбат" решиха още, че членовете на Съвета на директорите на компанията ще получават по 2000 лв. нетно месечно възнаграждение. За дейността си през миналата година обаче директорите на дружеството ще си разделят допълнително 400 хил. лв.

Днес книжата на "Монбат" се повишиха с 4.45% до 6.998 лв. за акция. По позицията на акумулаторния производител бяха сключени 9 сделки, в които 18 400 лота смениха собственика си.

Подкрепи Economic.bg