НАП възстановява по-бързо данък декларации с баркод

От агенцията припомнят, че до възстановяване на суми се стига в случаите, в които гражданите ползват данъчно облекчение

Националната агенция за приходи възстановява по-бързо данък при подаване на годишните декларации с баркод. Причината е в това, че по този начин не се не се налага ръчно обработване и попълване на данните от тези декларации, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. От приходната агенция съветват всеки свой клиент, който е декларирал данък за възстановяване, да попълни и да подаде декларацията си с баркод.

От НАП припомнят, че до възстановяване на суми се стига в случаите, в които гражданите ползват данъчно облекчение - например това за млади семейства, при което данъчната основа се намалява с направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит. Данъците могат да се намалят законно и с направени дарения, вноски за допълнително доброволно осигуряване, вноски по застраховка "Живот" и други. Когато е деклариран данък за възстановяване, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

Годишната данъчна декларация може да се подаде по пощата или на място в някои пощенски станции, където ще се издава входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП.

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет. От Агенцията напомнят, че от 1 март всички плащания за данъци се превеждат по нови банкови сметки на съответните териториални дирекции на НАП, като се прилага код за вид плащане 11 00 00 "Данъци и други приходи за централния бюджет".

Коментари: 0