НОИ предлага четири нови електронни услуги

Опциите са достъпни на интернет страницата на института в рубрика „Е-услуги”/„Административни услуги”

276 ~ 1 мин. четене

Осигурените лица вече могат по електронен път да подават заявления за ползване на четири административни услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт (НОИ). Услугите са достъпни през интернет страницата на осигурителния институт, съобщиха от институцията.

В групата са включени електронните заявления за издаване на осигурителни книжки, издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия, както и издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и парични обезщетения за безработица. 

Заявления се подават в териториалните поделения на НОИ, като за изпращането им се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от института. Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ, по електронната поща, подписани със сертифициран електронен подпис или чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес. 

Четирите нови електронни услуги са достъпни на интернет страницата на НОИ в рубрика „Е-услуги”/„Административни услуги”. На сайта са публикувани подробни описания, както и инструкции за попълване и подаване на заявленията, заплащане и получаване на документите. В същата рубрика е включена и част за контакти по електронен път с компетентните структури на НОИ за отправяне на въпроси, сигнали и жалби.

Подкрепи Economic.bg