Одиторите намалиха печалбата на пенсионните фондове

Приходите и разходите в окончателните отчети са завишени

184 ~ 1 мин. четене
Автор: Атанас Христов

След намесата на одиторите, общата печалба на дружествата, които управляват фондовете за допълнително пенсионно осигуряване беше намалена, става ясно от изнесените данни от Комисията за финансов надзор (КФН).

Финансов резултат преди данъци на системата намалява с 201 хил. лв., а нетната печалба е свита с 1.71 млн. лв. Сумата на балансовите активи на пенсионноосигурителните дружества е намалена с 1.48 млн. лв. в сравнение с предварителните резултати. В одитираните отчети обаче общите приходи са увеличени с 10 хил. лв., а общите разходи - с 211 хил. лв. Окончателните резултати вече са налични на страницата в КФН, като от надзора коментират, че с изключение на споменатите различия одитираните отчети в голяма степен припокриват обявените от КФН на 6 февруари 2013 г. предварителни резултати.

Окончателните данни показват, че нетните активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31 декември 2012 г. са 5.68 млрд. лв., което е ръст от 24.3%, или 1.11 млрд. лв. спрямо края на 2011 г. Общите приходи според одитираните отчети са 113.6 млн. лв., което е повишение от 14.8% спрямо края на 2011 г., а общата нетна печалба нараства с 39.4% през миналата година до 31.65 млн. лв.

Към 31 декември 2012 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - достига 4 092 502 души. Нарастването е с 99 996 осигурени, или с 2.5% спрямо края на 2011 г.

Подкрепи Economic.bg