ПИБ пласира облигации за 20 млн. евро

Общата стойност на дълга ще достигне 60 млн. евро до 3 години

Първа инвестиционна банка АД (ПИБ) успешно пласира облигации за 20 млн. евро. Дълговите книжа са продадени при условията на частно пласиране, съобщиха от финансовата институция чрез фондовата борса. Хибридният инструмент ще бъде включен в капитала от първи ред на банката, с което ще се увеличи капиталовата база на ПИБ.

20-те млн. евро корпоративен дълг са първи транш на емисията с общ номинал от 60 млн. евро. Следващите траншове може да бъдат емитирани в следващите до 3 години. Емисията е безсрочна, а лихвата по дълга е фиксирана от 11% на годишна база. Облигациите вече са регистрирани в Централен депозитар АД.

Миналата седмица стана ясно, че ПИБ може да увеличи капитала си със 100 млн. лв. в следващите 5 години чрез издаване на нови акции. Решение за това трябва да вземат инвеститорите във финансовата институция на свиканото извънредно общо събрание на акционерите, което е насрочено за 20 декември.

Седмицата на БФБ започна със спад по позицията на ПИБ. Книжата на банката загубиха 3.45% от стойността си до 1.40 лв. за акция. В общо 16 сделки бяха прехвърлени 9140 лота.

Коментари: 0