Пчеларите получават над 3 млн. лв.

Субсидията е до 15 лв. на пчелно семейство

Пчеларите ще получат минимална помощ de minimis в размер на 3 236 804 лв., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие”.

Субсидията е до 15 лв. на пчелно семейство, а точният размер на помощта ще бъде определен след приключването на приема на заявления. Желаещите могат да подават нужните документи от 25 юни до 6 юли тази година във всички областни дирекции на фонд „Земеделие”. 

Финансовата помощ е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

Основно изискване е кандидатите да са регистрирани до 25 март 2012 г. и пчелините, които притежават, да са регистрирани като животновъден обект по наредбата за регистрация и идентификация на пчелните семейства или по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По схемата de minimis един пчелар може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер до левовата равностойност на 7 500 евро за период от трите последни данъчни години (2010 – 2012).

Коментари: 0