Плаваща машина коси безопасно тръстика край Бургас

Защитените месности "Пода" и "Атанасовски езеро" гъмжат от редки видове птици

784 ~ 1 мин. четене

Специализирана техника, позволяваща безопасно косене на тръстика във вода се използва за пръв път в България в защитена местност „Пода” край Бургас.  В продължение на няколко дни ще бъде извършено пилотно окосяване на тръстикови масиви в „Пода” и резервата „Атанасовско езеро”,съобщиха от БДЗП/Българско дружество за защита на птиците/.

Методът за управление на тръстикови масиви във влажните зони, неприлаган до сега у нас, се провежда от Българско дружество за защита на птиците по проект „Живот за Бургаските езера” изпълняван към програма LIFE+ на ЕС. До този момент в страната ни премахването на тръстиката във влажни зони с богат жив свят с цел поддържане на местообитанията в благоприятно състояние за техните обитатели се правеше основно чрез ръчно косене на тръстиката или в редки случаи чрез удълбаване на местата с помощта на тежка механизация. Опитът, който БДЗП има в стопанисването на защитена местност „Пода”, обаче, показва че за места с дълбочини от над 1 метър, прилаганите до сега методи са непрактични и опасни.  

Сред малкото останали възможности за възстановяването на двете влажни зони, които са използвани от много видове водолюбиви птици, чрез косене на тръстиката, е използването на специализирана амфибийна техника. Такава в България обаче липсва. За да бъде изпробван и този подход в природозащитата в България, БДЗП нае необходимата техника от чужбина.

Подкрепи Economic.bg