Подписаха договори за 2 млн. лв. по ОП "Рибарство"

По мярка "Развитие на рибарските области" са одобрени проекти за 1.72 млн. лв.

Автор: Силвия Георгиева

През октомври 2013 г. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) подписа 13 договора на обща стойност 1.946 млн. лв. по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", съобщиха от ведомството.

9 от подписаните договори са по мярка "Развитие на рибарските области", а общата им стойност е 1.72 млн. лв. Те са свързани с дейности за местно развитие.

Одобрените проекти са на Община Аврен (за "Обновяване и развитие на зони за обществено  ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района"); Община Царево (за "Ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол"); Община Девин (проект за създаване на "Алеи на туриста"); СНЦ "Младежки глас" ("Риболова и винопроизводството като туристически атракции в община Несебър"); Фондация "Николаевка" ("Рибарска област Бяла - Долни чифлик - Аврен привлекателно място за развитие на туризма"); Сдружение "Клуб по подводен риболов Несебър" (за закупуване на лодка RIB и колесар; Туристическо дружество "Батьовци" (за изграждане на туристическа инфраструктура и обновяване на туристическа маркировка в Община Батак - поставяне на 11 броя беседки и указателни табели до тях"); Фондация Микрофонд София - Проект за повишаване на капацитета на заетите в сектор "Рибарство" за прилагането на Закона за рибарство и аквакултури и свързаната с него нормативна уредба; "Христо Димов - ЛЗД" ЕООД (за "Дообзавеждане на къща за гости гр. Бяла, Община Бяла с цел развитие на морския туризъм).

По мярка "Постоянно прекратяване на риболовна дейност" са подписани 3 договора на обща стойност 214.89 хил. лв. Парите са за нарязване на 3 риболовни кораба за скрап. Проектите са на варненските "Север експорт" ООД и "Харасимов" ООД  и на "Сами-2004" ЕООД.

Подписан е и договор с "Черноморски риболов Бургас" АД по мярка "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" за кораборемонт, докуване и подмяна на навигационна апаратура и пожарогасене. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 13.97 хил. лв.

Коментари: 0